RYTINA FRANTIŠEK JUDr. Logo
 
 
 
Kontaktujte advokáta
+420776764948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KOLÍN

 
Komplexní právní služby se zaměřením především na občanské, obchodní, pracovní a trestní právo.
 
 
 
Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete pomoc při řešení právního sporu? Hledáte advokátní kancelář, která Vás bude zastupovat při jednání u soudu? Pak neváhejte kontaktovat advokátní kancelář JUDr. Františka Rytiny z Kolína.

Advokátní kancelář JUDr. Františka Rytiny poskytuje svým klientům komplexní právní služby.
 

Zaměřujeme se především na tyto druhy práva:

 
 
 
občanské právo
 
 
 

Občanské právo

 
Zakládání SVJ, řešení vztahů k nemovitostem, bytové právo, zastupování u soudů, občanskoprávní spory, zástavní smlouvy, spotřebitelské služby, řešení škod a náhrad z dopravních nehod atd.
 
 
 
 
 
pracovní právo
 
 
 

Pracovní právo

 
Pracovně právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, sepisování smluv, náhrady škod, zastupování ve správních i soudních řízení v pracovněprávních sporech
 
 
 
 
 
 
 
obchodní právo
 
 
 

Obchodní právo

 
Zakládání obchodní společností, změny a převody v obchodních společnostech a družstev, sepis obchodních smluv, vymáhání plnění, exekuce, dražby, obchodní smlouvy atd.
 
 
 
 
 
trestní právo
 
 
 

Trestní právo

 
Obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, sepis listin, obhajoba ex offo, právní rozbory, audity, konzultace atd.
 
 
 
 
 
 
 
Poskytujeme služby v oblasti sepisování smluv – darovací a kupní. Samozřejmostí advokátní kanceláře je právní poradenství. Klienty zastupujeme před soudy České republiky.
 
 

Advokát

 
 
 
 
 
Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě. Musí využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při výkonu advokacie je advokát povinen postupovat tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže jsou stanovena stavovskými předpisy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advokát může poskytnutí právních služeb odmítnout a v některých případech dokonce odmítnout musí (např. při kolizi zájmů).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb je povinen zachovávat mlčenlivost, které ho může zprostit pouze klient či jeho právní nástupce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při výkonu advokacie je advokát povinen postupovat tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže jsou stanovena stavovskými předpisy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktujte advokátní kancelář

 
Neváhejte a kontaktuje advokátní kancelář JUDr. Františka Rytiny.